Zápis z Členské schůze konané dne 29.9.2020.

čtěte více v sekci Aktuálně

Informace k odkladu splátek v souvislosti s pandemií COVID-19.

Čtěte více v sekci Aktuálně

Informace k účetní závěrce za rok 2019.

čtěte více v sekce Aktuálně

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády od úterý 17. 3. 2020 do odvolání omezujeme provoz poboček Československého úvěrního družstva. 

čtěte více v sekci Aktuálně

Nabízené produkty

Běžné účty

Běžný účet, který umožňuje provádět všechny běžné platební operace v měně CZK.

Více informací

 

 

 

Kdo jsme

Československé úvěrní družstvo poskytuje všechny běžné služby platebního styku včetně internetového bankovnictví.

Většina námi nabízených služeb je poskytována bez poplatků.

Aktuálně

2. 10. 2020

Vážení členové,

zápis z konání členské schůze ze dne 29.9.2020 je k dispozici zde:

- zápis z členské schůze

- zápis z náhladní členské schůze

15. 9. 2020

Vážení,

v souvislosti s odkladem termínu schválení účetní závěrky za rok 2019 dojde i k posunu termínu vypořádání členských vkladů. Členské vklady jsou vypláceny na základě vypořádacího podílu, který je splatný do 3 měsíců ode dne schválení účetní závěrky za účetní období, v němž zaniklo členství. Jakmile bude účetní závěrka odsouhlasena, budeme Vás informovat prostřednictvím aktualit na našem webu, a od tohoto data se započte uvedená lhůta 3 měsíce (podmíněno schválením ze strany České národní banky).

Vypořádání se týká členství, která byla ukončena během roku 2019 na základě podané žádosti. Vypořádací podíl členského vkladu Vám přijde na účet zadaný v žádosti.

 

Děkujeme za pochopení.

Vaše Československé úvěrní družstvo

11. 9. 2020

Vážení členové,

představenstvo ČSÚD svolává Členskou volební schůzi Družstva na den 29. září 2020 od 9.30 hodin v salonku hotelu Černigov, Riegrovo nám. 1494, 500 02 Hradec Králové. Více informací zde.

 

Vaše Československé úvěrní družstvo

1. 7. 2020

Vážení,

za účelem splnění zákonné povinnosti Družstva schválit ověřenou účetní závěrku na Shromáždění delegátů, uzavřelo Družstvo s auditorskou společností, která byla schválena Českou národní bankou, Smlouvu o ověření účetní závěrky za rok 2019 ze dne 16. 12. 2019  a za naplnění předmětu smlouvy auditorské společnosti k dnešnímu dni zálohově zaplatilo smluvně sjednané částky. Auditorská společnost zároveň vystavila dne 03. 06. 2020 Družstvu fakturu, která měla být podle výše uvedené Smlouvy vystavena po dodání zprávy auditora obsahující ověřenou účetní závěrku.

Družstvo auditorskou společnost dne 25. 06. 2020 vyzvalo k doručení ověřené účetní závěrky za účetní období roku 2019 podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a stanovilo lhůtu pro doručení do úterý 30. 06. 2020 do 09:00 tak, aby ji mohlo podle zákona projednat Shromáždění delegátů svolané na 30.06.2020 v 10:00.

Vzhledem k tomu, že předmětná zpráva auditora (ověřená účetní závěrka) ve stanoveném termínu dodána nebyla, informovalo představenstvo Družstva delegáty Shromáždění delegátů při projednávaní bodů programu vztahujících se k ověřené účetní závěrce, že nebyly splněny zákonné předpoklady pro řádné projednání a schválení účetní závěrky. Shromáždění delegátů návrh účetní závěrky projednalo spolu s informací o nesplnění smluvních a zákonných závazků auditora a vzalo informace na vědomí.

Družstvo bude nadále auditora urgovat ke splnění smluvních závazků a bude o náhradním termínu schvalování ověřené účetní závěrky členy Družstva informovat.

Vaše Československé úvěrní družstvo

zobrazit další zprávy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace