sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort istanbul escort maslak escort umraniye escort atakoy escort besiktas escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort escort bayan istanbul escort sisli escort taksim escort sisli escort istanbul escort umraniye escort erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler
istanbul escort sisli escort beylikduzu escort taksim escort ortakoy escort besiktas escort bebek escort mecidiyekoy escort umraniye escort atakoy escort bakirkoy escort atasehir escort kadikoy escort Československé úvěrní družstvo | vklady a spoření s vysokým výnosem | dostupné úvěry

Vážení členové družstva,

 

tímto si Vás dovoluji informovat, že dne 2. září 2021 bylo na návrh likvidátora zahájeno insolvenční řízení Československého úvěrního družstva v likvidaci.

Zahájení insolvenčního řízení bylo oznámeno vyhláškou Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. září 2021, č. j. KSHK 35 INS 16182/2021-A-2.

Informace o průběhu insolvenčního řízení budou zveřejňovány na veřejně přístupném insolvenčním rejstříku: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

Ing. Lukáš Vlašaný, likvidátor

mecidiyeköy escort

Garanční systém finančního trhu dnes zahajuje výplatu klientů Československého úvěrního družstva

 

·         Garanční systém vyplatí 24 klientům Československého úvěrního družstva v likvidaci celkem 48,2 milionů korun. Průměrná výše vkladu na klienta činí více jak 2 miliony korun.

·         Výplata bude probíhat po dobu tří let na vybraných pobočkách Komerční banky, a.s.

·         Československé úvěrní družstvo je v dobrovolné likvidaci od konce března letošního roku. Družstvo již vyplatilo náhradu vkladů majitelům běžných účtů, Garanční systém nyní vyplatí náhradu vkladů z termínovaných vkladů.

Praha, 11. srpna 2021 – Garanční systém začal[1] dne 11. srpna prostřednictvím vybraných poboček Komerční banky, a.s. vyplácet tzv. základní náhrady pohledávek z vkladů klientům spořitelního a úvěrního družstva Československé úvěrní družstvo v likvidaci (dále jen „ČSÚD“), se sídlem Gočárova třída 312/52, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové 2, IČ: 649 46 851. Jedná se o první výplatu náhrad vkladů od roku 2016, kdy Garanční systém začal vyplácet klienty zkrachovalé ERB Bank, a.s.

Garanční systém vyplatí oprávněným osobám 100 % jejich vkladů, maximálně však do základního limitu 2 547 500 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 25,475 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 2. srpna 2021. Celková výše náhrad, kterou Garanční systém za tuto instituci vyplatí, činí 48,2 milionu Kč. Průměrná výše výplaty náhrad vkladu na jednoho klienta činí více jak 2 miliony korun. Ve všech případech jde o termínované vklady.

Náhradu vkladů si ode dne 11. srpna 2021 mohou vyzvednout fyzické a právnické osoby, které byly vkladateli ČSÚD ke dni 2. srpna 2021, případně jejich dědicové nebo jejich právní nástupci.

 

 

Na pobočkách Komerční banky a.s. se klienti ČSÚD při vyřizování výplaty náhrady vkladů prokáží těmito dokumenty:

fyzické osoby – platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas),
fyzické osoby podnikatelé – platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a dokladem o oprávnění k podnikatelské činnosti,
právnické osoby – originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z Obchodního/jiného veřejného rejstříku ne starším než 3 měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby (platný občanský průkaz nebo pas).


Bezhotovostní výplata náhrady může být realizována také korespondenčně, a to zasláním písemné instrukce (vyplněného formuláře „Žádost o převod plnění“) poštou na adresu: Komerční banka, a.s., CKB útvar 2192, Václavské náměstí 42, Praha 1, PSČ 114 07. Podpis oprávněné osoby na instrukci musí být úředně ověřen. V případě ověření podpisu mimo Českou republiku se vyžaduje ověření zastupitelským úřadem České republiky. Další potřebné informace o způsobu výplaty náhrad vkladů naleznou klienti ČSÚD na webu Garančního systému: https://www.garancnisystem.cz/ziskani-nahrady.   

 Důležitá upozornění pro klienty:

Upozorňujeme klienty, kteří budou chtít přebírat náhradu vkladů v hotovosti ve výši nad 100 000,- Kč, aby oznámili svůj záměr na vybrané pobočce Komerční banky minimálně 2 pracovní dny předem.
Členské vklady klientů družstevních záložen nepodléhají ze zákona pojištění vkladů, a tudíž nejsou součástí výplaty náhrad pohledávek z vkladů.
Pojištění vkladů se vztahuje i na úroky z vkladů vypočítané k rozhodnému dni (2.8.2021). Pokud však byly úroky družstevní záložnou vyplaceny vkladateli předem při zřízení vkladu za celé období trvání vkladu, pak tyto úroky nejsou předmětem náhrady, a o část těchto již vyplacených úroků, které by jinak naběhly až po rozhodném dni (2.8.2021), je snížena částka jistiny vkladu pro účely výplaty náhrady vkladu.     
Seznam poboček Komerční banky, a.s. určených k výplatě náhrady vkladů pro klienty ČSÚD, je k dispozici na webových stránkách www.garancnisystem.cz/seznam-pobocek-vyplata,
Náhradu lze vyzvednout v době 3 let od zahájení výplaty náhrad, tj. nejpozději do 11. srpna 2024. Po uplynutí této lhůty již nebude možné náhradu vyplatit.  

Zdroje aktuálních a doplňujících informací:

Více informací k výplatám náhrad vkladů, včetně kompletního seznamu požadovaných dokladů a možností pro případné uplatnění reklamací, najdou oprávněné osoby na:

webových stránkách Garančního systému www.garancnisystem.cz/probihajici-vyplaty či na informační telefonní lince 237 762 796,
pobočkách Komerční banky, a.s. taksim escort jejích webových stránkách www.kb.cz či na informační telefonní lince 800 521 521,
na webových stránkách ČSÚD www.csud.eu

GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU ZAHÁJÍ DNE 11. SRPNA 2021 VÝPLATU ZÁKLADNÍCH NÁHRAD VKLADŮ KLIENTŮM ČESKOSLOVENSKÉHO ÚVĚRNÍHO DRUŽSTVA PROSTŘEDNICTVÍM POBOČKOVÉ SÍTĚ KOMERČNÍ BANKY, A.S.


Praha, 5. srpna 2021 – Garanční systém začne1 dne 11. srpna 2021 prostřednictvím vybraných poboček Komerční banky, a.s. vyplácet tzv. základní náhrady pohledávek z vkladů klientům spořitelního a úvěrního družstva Československé úvěrní družstvo v likvidaci (dále jen „ČSÚD“) se sídlem Gočárova třída 312/52, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové 2, IČ 649 46 851.

Garanční systém bude oprávněným osobám vyplácet 100 % jejich vkladů, maximálně však do základního limitu 2 547 500 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 25,475 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 2. srpna 2021). Celková výše náhrad k výplatě za tuto instituci dosahuje částky 48,2 milionu Kč.

Náhradu vkladů si ode dne 11. srpna 2021 mohou vyzvednout fyzické a právnické osoby, které byly vkladateli ČSÚD ke dni 2. srpna 2021, případně jejich dědicové nebo jejich právní nástupci.

Na pobočkách Komerční banky, a.s. se klienti ČSÚD při vyřizování výplaty náhrady vkladů prokáží těmito dokumenty:

fyzické osoby – platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas),
fyzické osoby podnikatelé – platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a dokladem o oprávnění k podnikatelské činnosti,
právnické osoby – originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z Obchodního/jiného veřejného rejstříku ne starším než 3 měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby (platný občanský průkaz nebo pas).


Bezhotovostní výplata náhrady může být realizována také korespondenčně, a to zasláním písemné instrukce (vyplněného formuláře „Žádost o převod plnění“) poštou na adresu: Komerční banka, a.s., CKB útvar 2192, Václavské náměstí 42, Praha 1, PSČ 114 07. Podpis oprávněné osoby na instrukci musí být úředně ověřen. V případě ověření podpisu mimo Českou republiku se vyžaduje ověření zastupitelským úřadem České republiky.

V případě dědice či právního nástupce z jiného titulu bude požadován i dokument (originál nebo úředně ověřená kopie) prokazující nabytí pohledávky.

Pokud si vkladatel nemůže náhradu vkladu vyzvednout osobně, může zmocnit k vyzvednutí jinou osobu, a to na základě úředně ověřené plné moci vystavené výhradně pro výplatu náhrady pohledávky z vkladu.

Vzorový formulář plné moci, stejně jako vzorový formulář k vyplnění instrukce „Žádost o převod plnění“ či reklamační formulář (pro případ jakékoliv reklamace související s výplatou náhrady) je k dispozici ke stažení na webových stránkách Garančního systému www.garancnisystem.cz/formulare. Formulář plné moci či formulář k podání reklamace bude možné vyzvednout též na pobočkách Komerční banky, a.s.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO KLIENTY:
Upozorňujeme klienty, kteří budou chtít přebírat náhradu vkladů v hotovosti ve výši nad 100 000,- Kč, aby oznámili svůj záměr na vybrané pobočce Komerční banky, a.s. minimálně 2 pracovní dny předem.
Členské vklady klientů družstevních záložen nepodléhají ze zákona pojištění vkladů, a tudíž nejsou součástí výplaty náhrad pohledávek z vkladů.
Seznam poboček Komerční banky, a.s. určených k výplatě náhrady vkladů pro klienty ČSÚD, je k dispozici zde.
Náhradu lze vyzvednout v době 3 let od zahájení výplaty náhrad, tj. nejpozději do 11. srpna 2024. Po uplynutí této lhůty již nebude možné náhradu vyplatit.

ZDROJE AKTUÁLNÍCH A DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ:

Více informací k výplatám náhrad vkladů, včetně kompletního seznamu požadovaných dokladů a možností pro případné uplatnění reklamací, najdou oprávněné osoby na:

- webových stránkách Garančního systému či na informační telefonní lince 237 762 796,
- pobočkách Komerční banky, a.s. jejích webových stránkách či na informační telefonní lince 800 521 521,
- na webových stránkách ČSÚD.

O Garančním systému finančního trhu


Garanční systém finančního trhu (GSFT) je zákonem zřízená instituce pro zajištění, správu a použití finančních prostředků k zabezpečení a udržení stability finančního trhu v České republice. Je řízen pětičlennou správní radou, kterou jmenuje a odvolává ministr financí, a tříčlennou výkonnou radou, která je statutárním orgánem.
Garanční systém finančního trhu spravuje dva fondy. Prvním je Fond pojištění vkladů, do kterého povinně přispívají všechny banky, stavební spořitelny a družstevní záložny se sídlem v České republice a pobočky bank z jiných než členských zemí EU, a je používán při krachu finanční instituce. Druhým fondem ve správě GSFT je Fond pro řešení krize, který slouží ke shromažďování finančních prostředků, které mohou být použity v případě ohrožení stability některé z finančních institucí – tak aby nebylo nutné ukončit její existenci a zahájit výplatu náhrad vkladů jejím klientům.
V rámci zákonného pojištění vkladů jsou pojištěny zejména kreditní zůstatky na běžných, termínovaných či vkladových účtech nebo vkladních knížkách, vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem. Pojištění vkladů u GSFT garantuje náhrady za vklady vedené u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v ČR a u poboček bank se sídlem mimo Evropskou unii ve výši 100 % vkladu, maximálně však do výše odpovídající částce 100 000 EUR na jednoho klienta v jedné bance. GSFT rovněž istanbul escort uzavřel dohodu o přeshraniční spolupráci se Slovenskem, Rakouskem, Maďarskem a Polskem, což pro klienty zahraničních bank v Česku z těchto zemí znamená jistotu rychlé a hladké výplaty ze zákona pojištěných peněz.
Garanční systém finančního trhu vznikl 1. 1. 2016 přeměnou z Fondu pojištění vkladů na základě zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (publikovaný ve sbírce zákonů pod číslem 374/2015 Sb.). V souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech byla navazujícím zákonem č. 375/2015 Sb. upravena řada zákonů, přičemž největší změnou prošel zákon o bankách. 

 

Další informace vám rády poskytnou:


Renáta Kadlecová
předsedkyně výkonné rady a výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu
tel: +420 237 762 795
e-mail: RKadlecova@gsft.cz


Zdenka Učňová
AC&C Public Relations
tel.: +420 736 751 168
e-mail: Zdenka.Ucnova@accpr.cz

Tisková zpráva garančního systému finančního trhu

Garanční systém finančního trhu obdržel Oznámení České národní banky o neschopnosti Československého úvěrního družstva dostát závazkům vůči
oprávněným osobám. Do sedmi pracovních dní bude zahájena výplata náhrad vkladů

 

Praha, 2. srpna 2021 – Garanční systém finančního trhu obdržel1 dne 2. srpna 2021 Oznámení České národní banky o neschopnosti spořitelního a úvěrního družstva Československé úvěrní družstvo v likvidaci (dále jen „ČSUD“) dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek. Garanční systém ihned požádal likvidátora ČSUD o předání podkladů k provedení výplaty náhrad pohledávek z vkladů. Očekávaná výše výplaty náhrad činí přibližně 50 milionů Kč.

 

Garanční systém bude nyní z Fondu pojištění vkladů vyplácet základní náhrady vkladů fyzickým a právnickým osobám, které byly ke dni 2. srpna 2021 (tzv. rozhodný den) vkladateli ČSUD, a to do výše 100 % součtu jejich vkladů, maximálně však do limitu 2 547 500 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 25,475 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 2.srpna 2021

 

Garanční systém musí zahájit výplatu základních náhrad vkladů nejpozději do 7 pracovních dní od rozhodného dne, tedy nejpozději dne 11. srpna 2021.

 

Vyplácet bude Komerční banka

Klienti ČSUD budou vypláceni prostřednictvím poboček Komerční banky, a.s., s níž má Garanční systém uzavřenu smlouvu na zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů. Konkrétní seznam poboček, ve kterých bude výplata náhrady vkladů probíhat, bude uveden na webových stránkách Garančního systému www.garancnisystem.cz/seznam-pobocek-vyplata před zahájením výplaty. Výplaty náhrad budou probíhat po dobu tří let od jejich zahájení.

 

Při výplatě základních náhrad nemusí klienti ČSUD vyplňovat žádný formulář. Stačí, když se na pobočce Komerční banky prokáží platným průkazem totožnosti, v případě fyzických osob – podnikatelů pak ještě dokladem o oprávnění k podnikání. Pro výplatu náhrady vkladů právnických osob je potřeba se prokázat originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z Obchodního/jiného veřejného rejstříku ne starším než 3 měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby. Bezhotovostní výplata náhrady může být realizována i korespondenčně, a to zasláním písemné instrukce vyplněného formuláře „Žádost o převod plnění“) s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu: Komerční banka, a.s., CKB útvar 2192, Václavské náměstí 42, Praha 1, PSČ 114 07.

 

Mohou nastat situace, kdy si vkladatel nemůže náhradu vkladu vyzvednout osobně. V tomto případě může někoho zmocnit k vyzvednutí plnou mocí – vzor plné moci, stejně jako vzorový formulář k vyplnění instrukce „Žádost o převod plnění“ či reklamační formulář najde vkladatel na webových stránkách Garančního systému https://www.garancnisystem.cz/dokumenty-vyplata.

 

O Garančním systému finančního trhu

Garanční systém finančního trhu (GSFT) je zákonem zřízená instituce pro zajištění, správu a použití finančních prostředků k zabezpečení a udržení stability finančního trhu v České republice. Je řízen pětičlennou správní radou, kterou jmenuje a odvolává ministr financí, a tříčlennou výkonnou radou, která je statutárním orgánem.

 

Garanční systém finančního trhu spravuje dva fondy. Prvním je Fond pojištění vkladů, do kterého povinně přispívají všechny banky, stavební spořitelny a družstevní záložny se sídlem v České republice a pobočky bank z jiných než členských zemí EU, a je používán při krachu finanční instituce. Druhým fondem ve správě GSFT je Fond pro řešení krize, který slouží ke shromažďování finančních prostředků, které mohou být použity v případě ohrožení stability některé z finančních institucí – tak aby nebylo nutné ukončit její existenci a zahájit výplatu náhrad vkladů jejím klientům.

 

V rámci zákonného pojištění vkladů jsou pojištěny zejména kreditní zůstatky na běžných, termínovaných či vkladových účtech nebo vkladních knížkách, vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem. Pojištění vkladů u GSFT garantuje náhrady za vklady vedené u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v ČR a u poboček bank se sídlem mimo Evropskou unii ve výši 100 % vkladu, maximálně však do výše odpovídající částce 100 000 EUR na jednoho klienta v jedné bance. GSFT rovněž uzavřel dohodu o přeshraniční spolupráci se Slovenskem, Rakouskem, Maďarskem a Polskem, což pro klienty zahraničních bank v Česku z těchto zemí znamená jistotu rychlé a hladké výplaty ze zákona pojištěných peněz.

 

Garanční systém finančního trhu vznikl 1. 1. 2016 přeměnou z Fondu pojištění vkladů na základě zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (publikovaný ve sbírce zákonů pod číslem 374/2015 Sb.). V souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech byla navazujícím zákonem č. 375/2015 Sb. upravena řada zákonů, přičemž největší změnou prošel zákon o bankách.

 

Další informace vám rády poskytnou:

Renáta Kadlecová
předsedkyně výkonné rady a výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu
tel: +420 237 762 795
e-mail: RKadlecova@gsft.cz

Zdenka Učňová
AC&C Public Relations
tel.: +420 736 751 168
e-mail: Zdenka.Ucnova@accpr.cz

3.8.2021

  Československé úvěrní družstvo

 

Kdo jsme

Československé úvěrní družstvo (dále jen „Družstvo“) dnem 25. března 2021 vstoupilo do likvidace, když na základě rozhodnutí shromáždění delegátů Družstva ze dne 25. března 2021 bylo ve smyslu ustanovení článku IX oddílu A bodu 18. písm. k) ve spojení s článkem IX oddílem B bodem 1 stanov a v souladu s ustanovením § 656 písm. q) a § 669 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto o zrušení Družstva s likvidací s okamžitou účinností.

 

Aktuálně

3. 8. 2021

Vážení členové družstva,

dovolte mi, abych Vám oznámil, že dne 2. srpna 2021 zaslala Česká národní banku Garančnímu systému finančního trhu oznámení o neschopnosti Československého úvěrního družstva v likvidaci dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek podle ustanovení § 41d zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

 V souvislosti s oznámením České národní banky došlo k aktivaci Garančního systému finančního trhu, jehož prostřednictvím budou vyplaceny náhrady vkladů všech vlastníků termínovaných vkladů.

Podrobné informace o výplatě náhrady termínovaných vkladů prostřednictvím Garančního systému finančního trhu (zejména termín výplaty a jméno banky, která bude vyplácet náhrady vkladů) budou zveřejněny Garančním systémem finančního trhu.

 Ing. şişli escort Lukáš Vlašaný, likvidátor

5. 8. 2021

GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU ZAHÁJÍ DNE 11. SRPNA 2021 VÝPLATU ZÁKLADNÍCH NÁHRAD VKLADŮ KLIENTŮM ČESKOSLOVENSKÉHO ÚVĚRNÍHO DRUŽSTVA PROSTŘEDNICTVÍM POBOČKOVÉ SÍTĚ KOMERČNÍ BANKY, A.S.

 

Praha, 5. srpna 2021 – Garanční systém začne1 dne 11. srpna 2021 prostřednictvím vybraných poboček Komerční banky, a.s. vyplácet tzv. základní náhrady pohledávek z vkladů klientům spořitelního a úvěrního družstva Československé úvěrní družstvo v likvidaci (dále jen „ČSÚD“) se sídlem Gočárova třída 312/52, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové 2, IČ 649 46 851.

Garanční systém bude oprávněným osobám vyplácet 100 % jejich vkladů, maximálně však do základního limitu 2 547 500 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 25,475 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 2. srpna 2021). Celková výše náhrad k výplatě za tuto instituci dosahuje částky 48,2 milionu Kč.

Náhradu vkladů si ode dne 11. srpna 2021 mohou vyzvednout fyzické a právnické osoby, které byly vkladateli ČSÚD ke dni 2. srpna 2021, případně jejich dědicové nebo jejich právní nástupci.

Na pobočkách Komerční banky, a.s. se klienti ČSÚD při vyřizování výplaty náhrady vkladů prokáží těmito dokumenty:

fyzické osoby – platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas),
fyzické osoby podnikatelé – platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a dokladem o oprávnění k podnikatelské činnosti,
právnické osoby – originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z Obchodního/jiného veřejného rejstříku ne starším než 3 měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby (platný občanský průkaz nebo pas).

 

Bezhotovostní výplata náhrady může být realizována také korespondenčně, a to zasláním písemné instrukce (vyplněného formuláře „Žádost o převod plnění“) poštou na adresu: Komerční banka, a.s., CKB útvar 2192, Václavské náměstí 42, Praha 1, PSČ 114 07. Podpis oprávněné osoby na instrukci musí být úředně ověřen. V případě ověření podpisu mimo Českou republiku se vyžaduje ověření zastupitelským úřadem České republiky.

V případě dědice či právního nástupce z jiného titulu bude požadován i dokument (originál nebo úředně ověřená kopie) prokazující nabytí pohledávky.

Pokud si vkladatel nemůže náhradu vkladu vyzvednout osobně, může zmocnit k vyzvednutí jinou osobu, a to na základě úředně ověřené plné moci vystavené výhradně pro výplatu náhrady pohledávky z vkladu.

Vzorový formulář plné moci, stejně jako vzorový formulář k vyplnění instrukce „Žádost o převod plnění“ či reklamační formulář (pro případ jakékoliv reklamace související s výplatou náhrady) je k dispozici ke stažení na webových stránkách Garančního systému www.garancnisystem.cz/formulare. Formulář plné moci či formulář k podání reklamace bude možné vyzvednout též na pobočkách Komerční banky, a.s.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO KLIENTY:
Upozorňujeme klienty, kteří budou chtít přebírat náhradu vkladů v hotovosti ve výši nad 100 000,- Kč, aby oznámili svůj záměr na vybrané pobočce Komerční banky, a.s. minimálně 2 pracovní dny předem.
Členské vklady klientů družstevních záložen nepodléhají ze zákona pojištění vkladů, a tudíž nejsou součástí výplaty náhrad pohledávek z vkladů.
Seznam poboček Komerční banky, a.s. určených k výplatě náhrady vkladů pro klienty ČSÚD, je k dispozici zde.
Náhradu lze vyzvednout v době 3 let od zahájení výplaty náhrad, tj. nejpozději do 11. srpna 2024. Po uplynutí této lhůty již nebude možné náhradu vyplatit.

ZDROJE AKTUÁLNÍCH A DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ:

Více informací k výplatám náhrad vkladů, včetně kompletního seznamu požadovaných dokladů a možností pro případné uplatnění reklamací, najdou oprávněné osoby na:

- webových stránkách Garančního systému či na informační telefonní lince 237 762 796,
- pobočkách Komerční banky, a.s. jejích webových stránkách či na informační telefonní lince 800 521 521,
- na webových stránkách ČSÚD.

O Garančním systému finančního trhu

 

Garanční systém finančního trhu (GSFT) je zákonem zřízená instituce pro zajištění, správu a použití finančních prostředků k zabezpečení a udržení stability finančního trhu v České republice. Je řízen pětičlennou správní radou, kterou jmenuje a odvolává ministr financí, a tříčlennou výkonnou radou, která je statutárním orgánem.
Garanční systém finančního trhu spravuje dva fondy. Prvním je Fond pojištění vkladů, do kterého povinně přispívají všechny banky, stavební spořitelny a družstevní záložny se sídlem v České republice a pobočky bank z jiných než členských zemí EU, a je používán při krachu finanční instituce. Druhým fondem ve správě GSFT je Fond pro řešení krize, který slouží ke shromažďování finančních prostředků, které mohou být použity v případě ohrožení stability některé z finančních institucí – tak aby nebylo nutné ukončit její existenci a zahájit výplatu náhrad vkladů jejím klientům.
V rámci zákonného pojištění vkladů jsou pojištěny zejména kreditní zůstatky na běžných, termínovaných či vkladových účtech nebo vkladních knížkách, vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem. Pojištění vkladů u GSFT garantuje náhrady za vklady vedené u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v ČR a u poboček bank se sídlem mimo Evropskou unii ve výši 100 % vkladu, maximálně však do výše odpovídající částce 100 000 EUR na jednoho klienta v jedné bance. GSFT rovněž uzavřel dohodu o přeshraniční spolupráci se Slovenskem, Rakouskem, Maďarskem a Polskem, což pro klienty zahraničních bank v Česku z těchto zemí znamená jistotu rychlé a hladké výplaty ze zákona pojištěných peněz.
Garanční systém finančního trhu vznikl 1. 1. 2016 přeměnou z Fondu pojištění vkladů na základě zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (publikovaný ve sbírce zákonů pod číslem 374/2015 Sb.). V souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech byla navazujícím zákonem č. 375/2015 Sb. upravena řada zákonů, přičemž největší změnou prošel zákon o bankách. 

 

Další informace vám rády poskytnou:

 

Renáta Kadlecová
předsedkyně výkonné istanbul escort rady a výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu
tel: +420 237 762 795
e-mail: RKadlecova@gsft.cz

 

Zdenka Učňová
AC&C Public Relations
tel.: +420 736 751 168
e-mail: Zdenka.Ucnova@accpr.cz

16. 8. 2021

Garanční systém finančního trhu dnes zahajuje výplatu klientů Československého úvěrního družstva
 

·         Garanční systém vyplatí 24 klientům Československého úvěrního družstva v likvidaci celkem 48,2 milionů korun. Průměrná výše vkladu na klienta činí více jak 2 miliony korun.

·         Výplata bude probíhat po dobu tří let na vybraných pobočkách Komerční banky, a.s.

·         Československé úvěrní družstvo je v dobrovolné likvidaci od konce března letošního roku. Družstvo již vyplatilo náhradu vkladů majitelům běžných účtů, Garanční systém nyní vyplatí náhradu vkladů z termínovaných vkladů.

Praha, 11. srpna 2021 – Garanční systém začal[1] dne 11. srpna prostřednictvím vybraných poboček Komerční banky, a.s. vyplácet tzv. základní náhrady pohledávek z vkladů klientům spořitelního a úvěrního družstva Československé úvěrní družstvo v likvidaci (dále jen „ČSÚD“), se sídlem Gočárova třída 312/52, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové 2, IČ: 649 46 851. Jedná se o první výplatu náhrad vkladů od roku 2016, kdy Garanční systém začal vyplácet klienty zkrachovalé ERB Bank, a.s.

Garanční systém vyplatí oprávněným osobám 100 % jejich vkladů, maximálně však do základního limitu 2 547 500 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 25,475 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 2. srpna 2021. Celková výše náhrad, kterou Garanční systém za tuto instituci vyplatí, činí 48,2 milionu Kč. Průměrná výše výplaty náhrad vkladu na jednoho klienta činí více jak 2 miliony korun. Ve všech případech jde o termínované vklady.

Náhradu vkladů si ode dne 11. srpna 2021 mohou vyzvednout fyzické a právnické osoby, které byly vkladateli ČSÚD ke dni 2. srpna 2021, případně jejich dědicové nebo jejich právní nástupci.

Na pobočkách Komerční banky a.s. se klienti ČSÚD při vyřizování výplaty náhrady vkladů prokáží těmito dokumenty:

fyzické osoby – platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas),
fyzické osoby podnikatelé – platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a dokladem o oprávnění k podnikatelské činnosti,
právnické osoby – originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z Obchodního/jiného veřejného rejstříku ne starším než 3 měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby (platný občanský průkaz nebo pas).

 

Bezhotovostní výplata náhrady může být realizována také korespondenčně, a to zasláním písemné instrukce (vyplněného formuláře „Žádost o převod plnění“) poštou na adresu: Komerční banka, a.s., CKB útvar 2192, Václavské náměstí 42, Praha 1, PSČ 114 07. Podpis oprávněné osoby na instrukci musí být úředně ověřen. V případě ověření podpisu mimo Českou republiku se vyžaduje ověření zastupitelským úřadem České republiky. Další potřebné informace o způsobu výplaty náhrad vkladů naleznou klienti ČSÚD na webu Garančního systému: https://www.garancnisystem.cz/ziskani-nahrady.   

Důležitá upozornění pro klienty:

Upozorňujeme klienty, kteří budou chtít přebírat náhradu vkladů v hotovosti ve výši nad 100 000,- Kč, aby oznámili svůj záměr na vybrané pobočce Komerční banky minimálně 2 pracovní dny předem.
Členské vklady klientů družstevních záložen nepodléhají ze zákona pojištění vkladů, a tudíž nejsou součástí výplaty náhrad pohledávek z vkladů.
Pojištění vkladů se vztahuje i na úroky z vkladů vypočítané k rozhodnému dni (2.8.2021). Pokud však byly úroky družstevní záložnou vyplaceny vkladateli předem při zřízení vkladu za celé období trvání vkladu, pak tyto úroky nejsou předmětem náhrady, a o část těchto již vyplacených úroků, které by jinak naběhly až po rozhodném dni taksim escort (2.8.2021), je snížena částka jistiny vkladu pro účely výplaty náhrady vkladu.     
Seznam poboček Komerční banky, a.s. určených k výplatě náhrady vkladů pro klienty ČSÚD, je k dispozici na webových stránkách www.garancnisystem.cz/seznam-pobocek-vyplata,
Náhradu lze vyzvednout v době 3 let od zahájení výplaty náhrad, tj. nejpozději do 11. srpna 2024. Po uplynutí této lhůty již nebude možné náhradu vyplatit.  

Zdroje aktuálních a doplňujících informací:

Více informací k výplatám náhrad vkladů, včetně kompletního seznamu požadovaných dokladů a možností pro případné uplatnění reklamací, najdou oprávněné osoby na:

webových stránkách Garančního systému www.garancnisystem.cz/probihajici-vyplaty či na informační telefonní lince 237 762 796,
pobočkách Komerční banky, a.s. jejích webových stránkách www.kb.cz či na informační telefonní lince 800 521 521,
na webových stránkách ČSÚD www.csud.eu

10. 9. 2021

Vážení členové družstva,

 

tímto si Vás dovoluji informovat, že dne 2. září 2021 bylo na návrh likvidátora zahájeno insolvenční řízení Československého úvěrního družstva v likvidaci.

Zahájení insolvenčního řízení bylo oznámeno vyhláškou Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. září 2021, č. j. KSHK 35 INS 16182/2021-A-2.

Informace o průběhu insolvenčního řízení budou zveřejňovány na veřejně přístupném insolvenčním rejstříku: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

Ing. Lukáš Vlašaný, likvidátor

mecidiyeköy escort

zobrazit další zprávy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace