Aktuálně

20. 1. 2021

Vážení členové,

s ohledem na současnou situaci a v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV_2, si Vás dovolujeme informovat o nemožnosti konání Členské schůze obvyklým způsobem a nutnosti jejího konání prostřednictvím hlasování per rollam.

Per rollam označuje způsob rozhodování nejvyššího orgánu Družstva, tedy Členské schůze, které neprobíhá jako obvykle na shromáždění jeho členů, ale korespondenčně nebo prostřednictvím technických prostředků.

Čtěte více zde.

 

Vaše Československé úvěrní družstvo

18. 1. 2021

Vážení,

aktuální vyjádření ke stavu účetní závěrky za rok 2019 a vypořádání členských vkladů naleznete zde.

 

Děkujeme za Vaši trpělivost.

Vaše Československé úvěrní družstvo

4. 1. 2021

Vážení,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády do odvolání omezujeme provoz poboček Československého úvěrního družstva. Čtěte více zde.

 

Děkujeme za pochopení.

Vaše Československé úvěrní družstvo

30. 12. 2020

Vážení,

účetní závěrka za rok 2019, včetně přílohy, je k dispozici zde. Tato účetní závěrka nebyla auditována a nebyla schválena Shromážděním delegátů ani Členskou schůzí.

 

Vaše Československé úvěrní družstvo.

 

22. 12. 2020

Vážení,

zápis ze Shromáždění delegátů konané dne 16.12.2020 je k dispozici zde.

 

Vaše Československé úvěrní družstvo.

22. 12. 2020

Vážení,

v období od 22.12.2020 do 3.1.2021 budou pobočky (Hradec Králové a Bratislava) uzavřeny.

V neodkladných záležitostech nás kontaktujte na finance@csud.eu.

Bližsí informace k platebnímu styku zde.

 

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce.

Vaše Československé úvěrní družstvo

1. 12. 2020

Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o výsledcích hlasování z Členské schůze konané formou per rollam v termínu od 10.11. do 25.11.2020. Bližší informace k hlasování nahleznete zde

 

Vaše Československé úvěrní družstvo

30. 11. 2020

Vážení,

představenstvo Československého úvěrního družstva svolává schůzi shromáždění delegátů družstva na den 16. prosince 2020 od 12.00 hodin místního času, na adrese T. G. Masaryka 38/10, 690 02 Břeclav. Pozvánku, včetně programu jednání, naleznete zde. Podklady k jednotlivým bodům programu shromáždění delegátů jsou k dispozici v sídle družstva.

Členové družstva jsou oprávněni v souladu s čl. IX oddílem B) Shromáždění delegátů odst. 10 písm. e) Stanov družstva oprávněni nejpozději 3 kalendářní dny před konáním shromáždění delegátů předložit svému delegátovi pokyny k hlasování na shromáždění delegátů.

 

Vaše Československé úvěrní družstvo

27. 11. 2020

Vážení,

dovolujeme si Vás informovat, že návrh účetní závěrky za rok 2019 byl ke dni 27.11.2020 zveřejněn na úřední desce družstva.

Vaše Československé úvěrní družstvo

9. 11. 2020

Vážení členové,

s ohledem na současnou situaci a v návaznosti na Usnesení vlády č. 391/2020 Sb., kterým vláda České republiky vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV_2 nouzový stav, který byl prodloužen Usnesením vlády č. 439/2020 Sb., si Vás dovolujeme informovat o nemožnosti konání Členské schůze obvyklým způsobem a nutnosti jejího konání prostřednictvím hlasování per rollam.

Více informací zde.

 

Vaše Československé úvěrní družstvo

2. 10. 2020

Vážení členové,

zápis z konání členské schůze ze dne 29.9.2020 je k dispozici zde:

- zápis z členské schůze

- zápis z náhladní členské schůze

15. 9. 2020

Vážení,

v souvislosti s odkladem termínu schválení účetní závěrky za rok 2019 dojde i k posunu termínu vypořádání členských vkladů. Členské vklady jsou vypláceny na základě vypořádacího podílu, který je splatný do 3 měsíců ode dne schválení účetní závěrky za účetní období, v němž zaniklo členství. Jakmile bude účetní závěrka odsouhlasena, budeme Vás informovat prostřednictvím aktualit na našem webu, a od tohoto data se započte uvedená lhůta 3 měsíce (podmíněno schválením ze strany České národní banky).

Vypořádání se týká členství, která byla ukončena během roku 2019 na základě podané žádosti. Vypořádací podíl členského vkladu Vám přijde na účet zadaný v žádosti.

 

Děkujeme za pochopení.

Vaše Československé úvěrní družstvo

11. 9. 2020

Vážení členové,

představenstvo ČSÚD svolává Členskou volební schůzi Družstva na den 29. září 2020 od 9.30 hodin v salonku hotelu Černigov, Riegrovo nám. 1494, 500 02 Hradec Králové. Více informací zde.

 

Vaše Československé úvěrní družstvo

1. 7. 2020

Vážení,

za účelem splnění zákonné povinnosti Družstva schválit ověřenou účetní závěrku na Shromáždění delegátů, uzavřelo Družstvo s auditorskou společností, která byla schválena Českou národní bankou, Smlouvu o ověření účetní závěrky za rok 2019 ze dne 16. 12. 2019  a za naplnění předmětu smlouvy auditorské společnosti k dnešnímu dni zálohově zaplatilo smluvně sjednané částky. Auditorská společnost zároveň vystavila dne 03. 06. 2020 Družstvu fakturu, která měla být podle výše uvedené Smlouvy vystavena po dodání zprávy auditora obsahující ověřenou účetní závěrku.

Družstvo auditorskou společnost dne 25. 06. 2020 vyzvalo k doručení ověřené účetní závěrky za účetní období roku 2019 podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a stanovilo lhůtu pro doručení do úterý 30. 06. 2020 do 09:00 tak, aby ji mohlo podle zákona projednat Shromáždění delegátů svolané na 30.06.2020 v 10:00.

Vzhledem k tomu, že předmětná zpráva auditora (ověřená účetní závěrka) ve stanoveném termínu dodána nebyla, informovalo představenstvo Družstva delegáty Shromáždění delegátů při projednávaní bodů programu vztahujících se k ověřené účetní závěrce, že nebyly splněny zákonné předpoklady pro řádné projednání a schválení účetní závěrky. Shromáždění delegátů návrh účetní závěrky projednalo spolu s informací o nesplnění smluvních a zákonných závazků auditora a vzalo informace na vědomí.

Družstvo bude nadále auditora urgovat ke splnění smluvních závazků a bude o náhradním termínu schvalování ověřené účetní závěrky členy Družstva informovat.

Vaše Československé úvěrní družstvo

21. 4. 2020

Vážení klienti, 

Informace k odkladu splátek v souvislosti s pandemií COVID-19, včetně formulářů, naleznete v sekci Dokumenty/Odklad splátek.

Vaše Československé úvěrní družstvo

8. 1. 2020

Vážení členové,

zápis z konání členské schůze ze dne 27.12.2019 je k dispozici zde:

- zápis z členské schůze

- zápis z náhladní členské schůze

 

 

12. 12. 2019

Vážení členové,

Představenstvo ČSÚD svolává členskou volební schůzi Družstva na den 27. prosince 2019 od 9.30 hodin v salonku hotelu Černigov, Riegrovo nám. 1494, 500 02 Hradec Králové.

13. 9. 2019

Vážení klienti,

s účinností od 4.9.2019 je vedení běžných účtů členů podmíněno výhradně spojením s jiným depozitním nebo úvěrovým produktem.

28. 6. 2019

Vážení klienti,

od 1.7.2019 měníme provozní dobu obchodního místa v Hradci Králové.

Více v celé zprávě.

3. 4. 2019

Vážení klienti,

ke dni 30.4.2019 dojde k uzavření pobočky v Brně.

Více v celé zprávě.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace