Aktuálně

Členská schůze (per rollam)

20. 1. 2021 od 13:51

Vážení členové,

s ohledem na současnou situaci a v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV_2, si Vás dovolujeme informovat o nemožnosti konání Členské schůze obvyklým způsobem a nutnosti jejího konání prostřednictvím hlasování per rollam.

Per rollam označuje způsob rozhodování nejvyššího orgánu Družstva, tedy Členské schůze, které neprobíhá jako obvykle na shromáždění jeho členů, ale korespondenčně nebo prostřednictvím technických prostředků.

Vzhledem k tomu, že Československé úvěrní družstvo ve svém hospodaření vykazuje ztrátu, kterou není možné uhradit jiným způsobem, obracíme se na Vás ve smyslu ustanovení článku IX. bodu A) odst. 18. písm. h) Stanov ve spojení s ustanovením § 656 písm. i) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na základě návrhu představenstva Družstva o hlasování o způsobu úhrady ztráty družstva, a to doplněním finančních prostředků od jednotlivých členů Družstva.

Veškeré další informace k hlasování per rollam Vám budou zaslány prostřednictvím poštovní zásilky.

 

Vaše Československé úvěrní družstvo

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace