Aktuálně

Informace k účetní závěrce 2019 a vypořádání

18. 1. 2021 od 09:15

ČSUD zatím nemůže schválit účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2019

Hradec Králové, 18. ledna 2021 – Přestože Československé úvěrní družstvo plní svoje povinnosti řádně, schválení dokumentů nyní nemůže urychlit. Pro jejich finalizaci je nezbytná spolupráce nezávislého externího auditora. Bez něj není možné zprávy uzavřít a publikovat.

„Československé úvěrní družstvo opakovaně urguje externí auditorskou společnost, aby dodala výrok nezbytný pro schválení účetní závěrky a výroční zprávy. Bohužel jsme zatím toto důležité vyjádření stále neobdrželi,“ uvedl mluvčí ČSUD Martin Opatrný.

S ohledem na uvedený stav také není možné vypořádat vklady členům družstva, kteří ukončili svoje členství v roce 2019.

Při zániku členství vzniká nárok na vypořádací podíl, jehož výše je určována postupem dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, kde je v § 4c uvedeno, že „Výše vypořádacího podílu je určena poměrem členského vkladu, popřípadě snížení dalšího členského vkladu tohoto člena v daném účetním období, kterému v daném účetním období zaniklo členství, k součtu souhrnu všech členských vkladů a snížení dalších členských vkladů, vztahujících se k danému účetnímu období, všech členů k poslednímu dni daného účetního období a souhrnu všech členských vkladů a snížení dalších členských vkladů členů, kterým v daném účetním období zaniklo členství. Takto získaný poměr se násobí výší vlastního kapitálu po odečtení výše rizikového fondu a výše rezervního fondu. Pro určení výše vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu po odečtení rizikového fondu a rezervního fondu podle řádné účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo…“

Vypořádací podíl je splatný do 3 měsíců ode dne schválení řádné účetní závěrky za účetní období, ve kterém členství zaniklo. Vyplacení vypořádacích podílů je mimo jiné vázáno také na udělení souhlasu k jejich vypořádání ze strany České národní banky.

„Za komplikace se omlouváme. I nadále budeme v urgencích auditora pokračovat a o dalším vývoji budeme informovat naše členy prostřednictvím webových stránek,“ uzavírá Opatrný.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace