Aktuálně

Pozvánka na Členskou schůzi dne 29.9.2020

11. 9. 2020 od 13:15

Vážení členové,

představenstvo Československého úvěrního družstva tímto ve smyslu článku 6. odst. 6.2 bodu 1) jednacího řádu představenstva Družstva svolává Členskou a volební schůzi Družstva na den 29. září 2020 od 9.30 hodin v salonku hotelu Černigov, Riegrovo nám. 1494, 500 02 Hradec Králové.

Členské schůze se mohou účastnit všichni členové Družstva, přičemž člen Družstva může při respektování všech podmínek vyplývajících ze stanov Družstva zmocnit jiného člena Družstva, aby ho na schůzi zastupoval.

Představenstvo tímto svolává také náhradní schůzi na den 29. září 2020 se zahájením v 10.30 hodin. Tato schůze se bude konat v případě, že pro nízký počet přítomných členů nebude možné uskutečnit řádnou schůzi.

 

V České republice platí mimořádné opatření vyhlášené v souvislosti s epidemií koronaviru. Na Členskou volební schůzi se vztahuje níže uvedené opatření, do jednacího sálu budou vpuštěny pouze osoby s ochranným prostředkem zakrývajícím nos a ústa.

Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody),

b) v prostředcích veřejné dopravy.

 

Dokumenty ke stažení:

Pozvánka na Členskou schůzi

Pozvánka na Náhradní členskou schůzi

Výpis ze zápisu z jednání představenstva

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace