Aktuálně

Upozornění pro členy

21. 7. 2017 od 09:13

Vážení členové,

dovolujeme si Vás upozornit, že zákonem č. 333/2014 Sb. došlo k novelizaci zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, přičemž tato novela mimo jiné s účinností od 1. 1. 2018 stanoví, že základní členský vklad v družstevní záložně musí činit minimálně 1 000 Kč.

Pro možnost úročení termínovaných vkladů sjednanou úrokovou sazbou i po 1. 1. 2018 je dále uložena povinnost navýšit a zaplatit další členský vklad tak, aby souhrn splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu dosahoval minimálně 10 % hodnoty vkladu, maximálně však 21 000 Kč.

V souladu s uvedenými zákonnými požadavky došlo k datu 1. 9. 2016 k úpravě Stanov Československého úvěrního družstva, přičemž ze Stanov, resp. ze shora uvedeného zákona vyplývá, že základní členský vklad i další členský vklad musí být navýšen nejpozději do 31. 12. 2017.

Zároveň si dovolujeme upozornit, že pokud z Vaší strany nedojde k navýšení základního členského vkladu nejpozději do 31. 12. 2017, Vaše členství k 1. 1. 2018 ze zákona zanikne a související vklady a úvěry budou dle zákonných požadavků vypořádány nejpozději do 31. 12. 2020. 

Navýšení základního členského vkladu se týká všech členů družstevní záložny.

Závěrem uvádíme, že dle ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění, je družstevní záložna oprávněna své splatné pohledávky za dlužníkem započíst oproti úrokům z vkladů, vkladům a vypořádacímu podílu. Družstevní záložna je dále oprávněna odmítnout výplatu úroků, vkladů nebo vypořádacího podílu dlužníku, který je v prodlení se splátkami nebo nevypořádal své jiné dluhy vůči družstevní záložně.

 

Vaše Československé úvěrní družstvo

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace