O Československém úvěrním družstvu

Družstvo má oprávnění poskytovat služby na finančním trhu a podléhá dohledu České národní banky, stejně jako banky, pojišťovny a další finanční instituce. Potřebné informace lze ověřit na stánkách ČNB v seznamu regulovaných subjektů.

 

Československé úvěrní družstvo je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 1358, s identifikačním číslem 649 46 851. Sídlo je v ulici Gočárova třída 312/52, 500 02 Hradec Králové.

 

Československé úvěrní družstvo ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, informuje klienty, že nemá zřízen výbor pro audit, přičemž jeho funkce plní kontrolní orgán, kterým je v družstvu kontrolní komise. Členy kontrolní komise jsou Bc. Jiří Macek, Milan Lacina a Ing. Petr Doležal. Vzhledem k tomu, že byly splněny podmínky stanovené shora uvedeným zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, dle kterých není nutné tento výbor zřizovat, nebyl výbor pro audit v družstvu zřízen, neboť kontrolní orgán je s ohledem na své personální složení schopen zcela dostatečně plnit veškeré funkce výboru pro audit.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace